Nad wodą
22 lipca warto zajrzeć do Szczebrzeszyna, na rocznicowe uroczystości. Choć niektórym, pamiętającym czasy komuny, data może kojarzyć się z powołaniem  PKWN, kolaboracyjnego “rządu” wysługującego się sowietom, szczebrzeszyńska rocznica dotyczy wydarzeń “wręcz przeciwnych” -mianowicie rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.
7 lipca 2018 roku w Radecznicy rozpoczną się (i potrwają do 8 lipca) uroczystości pod hasłem „Konspiracja w klasztorze”.
Klasztor Radecznicki był bowiem istotnym ośrodkiem konspiracji niepodległościowej. W czasie okupacji niemieckiej ukrywali się tu poszukiwani przez Gestapo, drukowane były konspiracyjne materiały, prowadzone było tajne nauczanie i szkolenie wojskowe żołnierzy Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.