Roztocze

Rocznica wyzwolenia Szczebrzeszyna

By PW
Opublikowano 2018-07-21
22 lipca warto zajrzeć do Szczebrzeszyna, na rocznicowe uroczystości. Choć niektórym, pamiętającym czasy komuny, data może kojarzyć się z powołaniem  PKWN, kolaboracyjnego “rządu” wysługującego się sowietom, szczebrzeszyńska rocznica dotyczy wydarzeń “wręcz przeciwnych” -mianowicie rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Partyzanci Armii Krajowej wyzwolili Szczebrzeszyn 26 lipca 1944 (rocznicowe uroczystości zawsze organizowane są w niedzielę najbliższą tej dacie)

Organizatorzy zwracają uwagę, że tegoroczne uroczystości będą miały szczególny charakter, z uwagi na przyjazd do Szczebrzeszyna Andrew Klukowskiego, wnuka dra Zygmunta Klukowskiego: lekarza, działacza społecznego, konspiratora z czasów okupacji oraz autora niezrównanej kroniki oddającej w sposób prawie zupełny życie miasteczka w czasie wojny i okupacji.

Niedzielne uroczystości, jak zawsze, zapowiadają się ciekawie (więcej szczegółów na plakacie) ale  tym razem dodatkową atrakcją będzie możliwość otrzymania niezwykłego wydawnictwa: „Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944.” To czterotomowy (Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946, Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 –Zamość 1947)  zbiór wspomnień, relacji i opracowań zebrany i przygotowany do druku tuż po wojnie przez  Zygmunta Klukowskiego.

Wnuk dra Zygmunta Klukowskiego, Andrew Klukowski, razem ze swoją siostrą Helen Klukowski-May wyrazili zgodę na wznowienie wydania przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, fundację „Szczebrzeszyn Kultur” oraz Roztoczański Park Narodowy.