Roztocze

Roztocze

By MAT
Opublikowano 2015-02-25

to pas wzniesień na południu Lubelszczyzny, ciągnący się na długości 180 km od północnego zachodu (niedaleko Kraśnika) aż do Lwowa na południowym wschodzie.

Wzniesienia stromo opadają od strony południowej do Kotliny Sandomierskiej - tu na płaskich, nieurodzajnych terenach rozciągają się ogromne lasy Puszczy Solskiej.

Od Zachodu wyraźnie dzieli się na Roztocze Zachodnie, Środkowe i Południowe (Wschodnie). Najbardziej atrakcyjne jest Roztocze Środkowe - również najlepiej przygotowane do obsługi ruchu turystycznego. kolei Roztocze Wschodnie jest i najwyższe i najsłabiej dostępne (rzadkie i słabe drogi) i ma najsłabsza infrastrukturę. (częściowo leży już poza granicami województwa i kraju). To najdziksza część Roztocza. O ile Roztocze Środkowe to dobre miejsce dla rodziny z dziećmi o tyle roztocze wschodnie to już prawie "Bieszczady w wersji mini".

Na terenie Roztocza Środkowego leży jeden z dwóch parków narodowych Lubelszczyzny: Roztoczański Park Narodowy - 85 kilometrów kwadratowych, w zdecydowanej większości porośniętych wartościowym lasem (m in  wyżynny bór jodłowy i buczyna karpacka, z drzewami do 50 m wysokości). Obok wielu żyjących tu na swobodzie zwierząt, jest tu hodowany konik polski. Po obu stronach  Roztoczańskiego Parku Narodowego znajdują się Parki Krajobrazowe: Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (na północny zachód) oraz Krasnobrodzki Park krajobrazowy (na południowym wschodzie). Wszystkie "stolice" parków są godne zwiedzenia: Zwierzyniec to miasto – park, z dyrekcja i muzeum PK i wspaniałym kąpieliskiem nad stawami Echo i drugim nad Wieprzem, Krasnobród poza zabytkowym kościołem i klasztorem ma cały zespół kąpielisk nad zalewami na Wieprzu, jedynie Szczebrzeszyn nie dysponuje własnym kąpieliskiem, ale za to miasteczko jest pełne zabytków i niezwykłego, magicznego wręcz uroku.

Przepływający przez wszystkie trzy miasteczka Wieprz jest doskonałą rzeką do organizowania spływów kajakowych - drugą równie a może nawet bardziej popularna, jest płynąca przez Puszczę Solska rzeka Tanew. Górna Tanew (nie nadająca się jeszcze do spływania, z kilkunastocentymetrową głębokością) tworzy koło Suśca, w Rebizantach, malownicze progi - "szumy".

Jej prawy dopływ - Sopot - tworzy głęboko wcięta dolinę w miejscu, gdzie spływa z Roztocza na równiny Puszczy Solskiej - utworzono tu rezerwat "Czartowe Pole". Przy ujściu Sopotu do Tanwi, koło miejscowości Osuchy miała miejsce w czerwcu 1944 najkrwawsza bitwa partyzancka w Polsce. Dziś jest tu największy partyzancki cmentarz i maleńkie muzeum bitwy. W rejonie Sopotu i górnej Tanwi utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej.

Najdalej, już przy granicy z Ukrainą (i w dużej części już w województwie podkarpackim) utworzony został Południoworoztoczański Park Krajobrazowy. Tam, na krańcach Roztocza, niezwykłą atrakcją są liczne bunkry - pozostałości sowieckiej Linii Mołotowa.