Roztocze

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

By pw
Opublikowano 2018-07-11

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - stosunkowo niedawno utworzony (bo w 1988 roku), liczący 94 km kw, położony na Roztoczu Środkowym, ciągnie się od okolic Krasnobrodu (najdalej na północnym zachodzie sięga do miejscowości Jacnia) w kierunku południowo-wschodnim, prawie do Tomaszowa Lubelskiego (5 km od granic miasta). W „stolicy” Parku jest uzdrowisko, popularne kąpielisko,  a także ośrodek turystyki konnej.

 

Park obejmuje najwyżej położone tereny Roztocza Środkowego (Wapielnia, 386 m, leży w południowej części parku). Jak wskazuje nazwa najwyższego wzniesienia, na szczytach wzgórz często są odsłonięte skały kredowe - oprócz wspomnianej Wapielni także na wzgórzu Kamień (348 m, na południe od Krasnobrodu, na południowej granicy PK).

Wzgórze Kamień zwane jest też "piekiełkiem": rozsypane tu, na szczycie wzniesienia, bloki skalne mają być pozostałościami po niedokończonej budowie piekła.
W skład parku wchodzi też część doliny górnego Wieprza. Na zboczach doliny tej rzeki występują malownicze źródła w Hutkach (poniżej Krasnobrodu) i przy Kaplicy "Na wodzie" (powyżej tego miasta).  Są one objęte ochrona, podobnie jak źródła Sopotu w Husinach, na południe od Krasnobrodu.
Ponad 3/5 powierzchni parku pokryte jest lasami, które na ogół zachowały naturalny charakter.

Zdecydowanie przeważają lasy sosnowe (3/4 wszystkich lasów w parku), jest też sporo jodły i mniej buczyny karpackiej. Poza tym występują tu olsy, grądy, gdzieniegdzie torfowiska oraz roślinność kserotermiczna.
Dla ochrony najbardziej wartościowych lasów na terenie parku utworzono dwa rezerwaty przyrody:
- "Święty Roch" (203 ha) leżący na wapiennym wzgórzu, tuż obok Krasnobrodu chroni naturalny starodrzew jodłowo-bukowy.
- "Zarośle" - położony na południowo - wschodnim krańcu PK, południową granicą opiera się o szosę do Tomaszowa Lubelskiego, a północna granica styka się z niebieskim Szlakiem Centralnym. Rezerwat leśny, o powierzchni 64 ha, utworzony dla ochrony lasów jodłowo-bukowych (jest tu ponad stuletni starodrzew jodły a niektóre drzewa mają 140 lat).

W lasach PK żyją jeleń, sarna, i dzik, borsuk, gronostaj, jenot, kuna, łasica i tchórz. A z ciekawszych ptaków orlik krzykliwy, bocian czarny, kraska i pliszka górska.

Przez Park prowadzą cztery znakowane piesze szlaki turystyczne: niebieski Centralny, zielony Władysławy Podobińskiej, czerwony Partyzancki, czarny Łącznikowy, ponadto przez Krasnobrodzki Park Krajobrazowy biegnie ścieżka rowerowa o długości 40 km.