Roztocze

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

By pw
Opublikowano 2018-07-12

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, utworzony w 1988 r., obejmuje strefę borów sosnowych Równiny Puszczańskiej i przyległej krawędzi Roztocza Środkowego. Leży w większości (213 km. kw.) w województwie lubelskim, a w mniejszej części (77 km. kw) w województwie podkarpackim
Choć w nazwie parku występuje puszcza, nie lasy  są w nim najcenniejsze - jest to na ogół monokultura sosny, do tego dość młoda. Cenne przyrodniczo są za to torfowiska, bagna i bory bagienne, gdzie rośnie wiele rzadkich gatunków roślin jak rosiczka, wiele ptaków, z dużych ssaków łoś i wilk, a z płazów i gadów salamandra plamista i żmija zygzakowata.

Najpiękniejsze tereny Parku są położone wzdłuż północnej granicy parku, na krawędzi Roztocza. Niezwykłe krajobrazy tworzą tu przełamujące się przez krawędź rzeki - często tworząc przy tym systemy małych stopni wodnych – wodospadów, nazwanych "szumami" Licząc od północnego zachodu przełamują się przez krawędź:
- Szum. Rzeczka przepływa przez Górecko Kościelne, powyżej którego, na przełomowym odcinku, utworzono rezerwat "Szum". Nazwa pochodzi od odgłosu wydawanego przez wodę spadającą z progów skalnych - co prawda niewielkich ale licznych. Po obu stronach strumienia, w dolinie, rośnie las łęgowy i olszowy, powyżej rośnie bór jodłowy a dalej sosnowy.
- Nepryszka - rzeczka wypływająca z Józefowa (gdzie utworzono dwa zalewy) i płynąca przez Puszczę piękna doliną do Szumu.
- Sopot. Przełom Sopotu przez strefę krawędziową Roztocza jest najpiękniejszy ze wszystkich. Utworzono tu rezerwat „Czartowe Pole”. Są tu malownicze progi a dolina, początkowo niezbyt głęboka, z piaszczystymi zboczami, zagłębia się z każdym kilometrem by osiągnąć kilkadziesiąt metrów głębokości. Przy stromych, zalesionych iglastymi drzewami (sosna,świerk, jodła) można mieć "wysokogórskie" wrażenia".

Sopot jest w ogóle bardzo ciekawą rzeką. Powyżej "Czartowego Pola" zbudowany jest piękny choć niewielki zalew w Majdanie Sopockim, a jeszcze wyżej niewątpliwą atrakcją przyrodniczą jest źródło rzeki w Husinach. Z kolei poniżej rezerwatu, pod Osuchami, tuż przy ujściu, miała miejsce największa bitwa partyzancka. Dziś jest tam partyzancki cmentarz i niewielkie muzeum. Wiele mogił partyzanckich jest rozrzuconych po terenie Puszczy solskiej, jako że było region wyjątkowo silnej partyzantki. Obok szosy z Józefowa do Suśca, kilka kilometrów po przekroczeniu mostu na Sopocie, w lesie po prawej stronie natkniemy się na pozostałości po obozie NKWD w Błódku - gdzie po 1944 roku sowieci mordowali AK-owców.

- Jeleń i Potok Łosiniecki - to dwa wartkie strumienie płynące pięknymi, leśnymi dolinami i wpadające do Tanwi, na południe od Suśca - dużej gminnej wsi z dobrym dojazdem (m .in. stacja PKP).
- Tanew, główna rzeka Roztocza i Puszczy Solskiej płynie w rejonie ujścia korytem pociętym pociętym progami, nazywanymi szumami. Najpiękniej szumy na Tanwi prezentują się w rejonie Rebizant. Dolinę Tanwi i Jelenia w tym rejonie objęto "Rezerwatem nad Tanwią". To najpopularniejszy wśród turystów rezerwat w całym Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej

Wszystkie te tereny krawędzi Roztocza (a także na krawędzi Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej),  są bardzo atrakcyjne turystycznie, i przyrodniczo, a do tego łatwo dostępne. Wiedzie przez wyżej wymienione atrakcje przyrodnicze czerwony Szlak Krawędziowy.
Obok Szlaku Krawędziowego, mniej więcej równolegle do niego, wiedzie centralny szlak rowerowy Roztocza. Aby obejrzeć wymienione wyżej przełomowe odcinki rzek, należy na ogół zejść ze szlaku rowerowego i odbić na południe.