Ostatnio dodane

Rezerwat przyrody Czartowe Pole utworzony został w 1958 roku na środkowym odcinku doliny rzeki Sopot. Jego nazwa pochodzi od legendy, jakoby grasował tu czart który ściągał na ludzi nieszczęścia.  Rezerwat o charakterze krajobrazowym obejmuje 80 hektarów wąskiego terenu głębokiej doliny Sopotu w miejscu, gdzie rzeka przełamuje się przez krawędź Roztocza.

Majdan Sopocki

2017-08-22

Majdan Sopocki to duża wieś w gminie Susiec (niegdyś to Majdan był stolica gminy). Zabudowania rozłożone są w dwóch częściach (sołectwa Majdan Sopocki I i II) po obu stronach doliny Sopotu.
W południowo-zachodniej części wsi (Majdan Sopocki II)  zabytkowy kościół św. Tomasza Apostoła. Świątynia ufundowana przez Zamoyskich jako cerkiew unicka w 1835 r., później przekształcona w cerkiew prawosławną a na koniec w kościół katolicki.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, utworzony w 1988 r., obejmuje strefę borów sosnowych Równiny Puszczańskiej i przyległej krawędzi Roztocza Środkowego. Leży w większości (213 km. kw.) w województwie lubelskim, a w mniejszej części (77 km. kw) w województwie podkarpackim
Choć w nazwie parku występuje puszcza, nie lasy  są w nim najcenniejsze - jest to na ogół monokultura sosny, do tego dość młoda. Cenne przyrodniczo są za to torfowiska, bagna i bory bagienne, gdzie rośnie wiele rzadkich gatunków roślin jak rosiczka, wiele ptaków, z dużych ssaków łoś i wilk, a z płazów i gadów salamandra plamista i żmija zygzakowata.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - stosunkowo niedawno utworzony (bo w 1988 roku), liczący 94 km kw, położony na Roztoczu Środkowym, ciągnie się od okolic Krasnobrodu (najdalej na północnym zachodzie sięga do miejscowości Jacnia) w kierunku południowo-wschodnim, prawie do Tomaszowa Lubelskiego (5 km od granic miasta). W „stolicy” Parku jest uzdrowisko, popularne kąpielisko,  a także ośrodek turystyki konnej.

Roztocze

2015-02-25

to pas wzniesień na południu Lubelszczyzny, ciągnący się na długości 180 km od północnego zachodu (niedaleko Kraśnika) aż do Lwowa na południowym wschodzie.

Strona 2 z 2